top of page

Privacyverklaring LB Agency

LB Agency, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. LB Agency is een marketingbureau dat in opdracht van haar opdrachtgevers werkt.

Bedrijfsgegevens

KvK-nr: 83303758

BTW-nr: NL003800731B59

Contactpersoon: Lisa Bootsma

E-mail: lisa@lb-agency.nl

Mobiel: +31 6 57 74 31 88

Persoonsgegevens die wij verwerken

LB Agency verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Adresgegevens

 • Bedrijfsgegevens

 • Informatie over uw werkgever en functie

 • IP-adres

 

Doel en grondslag 

We verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten aan u te leveren;

 • Om te communiceren over onze diensten en uw vragen te beantwoorden;

 • Voor marketingdoeleinden, zoals het versturen van nieuwsbrieven, social media en uitnodigingen voor evenementen die we organiseren;

 • Om facturen te sturen voor onze diensten.

 

We hebben gegevens van u nodig vanwege de contractuele afspraken tussen u en LB Agency. Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken bij 'gerechtvaardigd belang'. Dat betekent dat we al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan uw privacy.

Bewaartermijn

LB Agency zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 2 jaar voor persoonsgegevens, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is toegestaan of vereist. Gegevens die nodig zijn voor facturatie en andere administratieve doeleinden worden in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar bewaard.

Verstrekking naar derden

LB Agency deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voorbeelden van derden zijn Google Analytics, Google Drive, Calendly, en Wix. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LB Agency blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies 

LB Agency gebruikt functionele, analytische en tracking cookies van de website, Calendly en Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens

LB Agency neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via lisa@lb-agency.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LB Agency en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wijzigingen

Het kan zijn dat wij wijzigingen doorvoeren aan dit document. Bijvoorbeeld wanneer de privacywetgeving verandert. Wij raden u dan ook aan om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. U bekijkt momenteel de laatste versie. 

Laatste versie: juni 2023

bottom of page