top of page

Privacy verklaring

LB Agency is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring laat LB Agency u weten welke gegevens worden verwerkt en/of verzamelt en waarom.

 

1.        IDENTITEIT

Contactgegevens:

LB Agency

Email:     lisa@lb-agency.nl

Mobiel:  + 31 6 57 74 31 88

 

KvK-nummer:        83303758

BTW-nummer:      NL003800731B59

L. Bootsma is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van LB Agency en te bereiken per email via lisa@lb-agency.nl.

 

2.        DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN

LB Agency verwerkt persoonsgegevens met de volgende doeleinden:
 

De bezoeker of gebruiker van de website te kunnen contacteren voor optimale dienstverlening. De gebruiker heeft middels het verzenden van het contactformulier actief toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

  • Het opstellen van een offerte;

  • Het opstellen van een opdracht overeenkomst;

  • Het uitvoeren van de wederzijds overeengekomen diensten;

  • Het beantwoorden van vragen of verzoeken ingezonden via het contactformulier, email of telefonisch/whatsapp;

  • Het versturen van verschillende mailings (zoals acties of nieuwsbrieven, waarvoor u zich altijd kunt afmelden);

  • Het voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals bijvoorbeeld het behoud van boekhouding). 

 

3.        WIJZE VAN VERKRIJGING EN GEBRUIK

Bij gebruik van de website en/of het contactformulier en/of de dienstverlening van LB Agency worden de persoonsgegevens van de gebruiker aan LB Agency ter beschikking gesteld. Het gebruik en bewaren van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden betreft informatie die rechtstreeks door de gebruiker worden opgegeven en slechts in het kader van de door de gebruiker gevraagde dienst en gegeven toestemming.

 

Voor de in deze privacyverklaring benoemde doelen worden de volgende gegevens gebruikt:

Voor- en achternaam;

E-mailadres;

Telefoonnummer;

Indien van toepassing: bedrijfsnaam;

Bovenstaand sluit niet uit dat persoonsgegevens die de gebruiker zelfstandig en actief heeft verstrekt in correspondentie ook gebruikt worden voor dezelfde doeleinden.

 

  • LB Agency verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst met de gebruiker of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  • LB Agency maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Tevens worden uw gegevens niet gecombineerd met persoonsgegevens van andere gebruikers.

 

De website en/of dienstverlening van LB Agency heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitegebruikers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. LB Agency kan echter niet controleren of een gebruiker ouder dan 16 jaar is, er wordt ouders dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Hiermee wordt gegevensverzameling zonder ouderlijke toestemming waar mogelijk voorkomen. Als de gebruiker er van overtuigd is dat LB Agency zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, kan deze dan contact opnemen met LB Agency via lisa@lb-agency.nl zodat de betreffende informatie verwijderd kan worden.

 

4.        RECHTEN VAN GEBRUIKERS

De gebruiker heeft altijd het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De gebruiker kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering evenals een verzoek betreft het beperken van gegevensoverdraging , intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens richten aan lisa@lb-agency.nl. LB Agency reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek. LB Agency wil de gebruiker er tevens op wijzen dat deze de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder van de AVG privacywetgeving.

 

5.        BEVEILIGING

LB Agency neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics. Er worden geen gegevens verzamelt die gebruikt kunnen worden voor adverteren. IP-adressen van bezoekers worden door Google geanonimiseerd.

 

6.        BEWAARTERMIJN

De gebruikersgegevens welke verkregen zijn worden zo lang bewaard als naar de aard of inhoud van het formulier althans de overeenkomst nodig is voor volledige beantwoording dan wel afhandeling. Ook worden deze gegevens bewaard om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor een volledige dienstverlening of wettelijke verplichting.

 

7.        COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de gebruikers. De cookies die LB Agency gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de gebruiker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van de gebruiker. De gebruiker kan zich afmelden voor cookies door de eigen internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de gebruiker alle eerder verkregen en opgeslagen informatie via de instellingen van de eigen browser verwijderen. 

 

LB Agency maakt gebruik van cookies, zoals benodigd voor - maar niet beperkt tot - Google Analytics.

 

8.        OVERIG

LB Agency behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Advies luidt om de privacyverklaring geregeld door te nemen, zodat de gebruiker van eventuele wijzigingen op de hoogte is.

 

Laatste aanpassing heeft plaats gevonden op 07.06.2021 te Amsterdam.

bottom of page